Vadovėlio komplektą sudaro:

Kodėl to reikia?

Jovita Starkutė

Mokyklos „Šiaurės licėjus“ direktorė

Mokykla turi kurti motyvuojančią terpę, mokymosi aplinką, skatinti mąstyti. Svarbus vaidmuo ugdant turi būti teikiamas žinioms, tačiau dar svarbiau mokinius išmokyti žinias kūrybiškai taikyti įvairiose praktinėse situacijose. Mokiniams mokymasis turi būti prasmingas, skatinama saviraiška, aktyvus dalyvavimas, lavinami lyderystės kūrybiškumo, kritinio, loginio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Svarbu, kad vaikai suvoktų, kodėl mokosi vienų ar kitų dalykų, kodėl ir kaip jie bus reikalingi ateityje.

Irma Liubertienė

Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos prezidentė

Emocinis intelektas atspindi žmogaus emocinius bei socialinius įgūdžius, tokius kaip emocijų supratimas, atpažinimas, savitvarda, empatija, gebėjimas bendrauti ir kt. Svarbu tai, kad tiek bendrasis, tiek emocinis intelektas yra susiję. Išsigandęs, supykęs ar liūdnas vaikas pamokoje negalės aktyviai dalyvauti, nes šie jausmai jam trukdys susikaupti ir įsiminti, o būdamas ramus, atsipalaidavęs, linksmai nusiteikęs jis, tikėtina, tą pačią informaciją įsisavins greičiau. Taigi emocinio intelekto ugdymas gali padėti vaikams ne tik geriau pažinti save ir kitus, bet ir labiau realizuoti turimus protinius gebėjimus.

Džiugas Paršonis

Daugiau nei 20 metų informacinėmis technologijomis besidomintis entuziastas, IT žurnalistas ir dėstytojas

Sakoma, kad technologijos, žaidimai skurdina vaizduotę. O gal vaizduotė ne skurdinama, o tik pradeda veikti kitaip? Juk nesvarbu, kokiame pasaulyje ar pasaulio kampelyje norėtum būti, ką pamatyti, dabar viskas įmanoma. O juk dar ateina ir virtualybė – su akiniais ir šalmais, - tad visi šie dalykai dar suintensyvės.

Serijos TAIP! išskirtinumai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Išbandyta praktiškai!

Bendradarbiaujant su Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų asociacija (LPUMAA) pirmą kartą praktiškai Lietuvos mokyklose buvo išbandyta ir pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir matematikos mokomosios medžiagos.

Išbandant naujus lietuvių kalbos ir matematikos mokymo(si) priemonių komplektus dalyvavo:

lietuvių kalbos

41

mokykla

43

pradinio ugdymo mokytojai

945

mokiniai

matematikos

43

mokykla

43

pradinio ugdymo mokytojai

987

mokiniai

Mokytojai apie lietuvių kalbos vadovėlio komplektą 1 klasei

Jurgita Blažienė

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė

Vadovėlis vaikams labai patiko, ypač atlikti skaitymo suvokimo užduotis. Jos patrauklios mokiniams, temos aktualios ir įdomios, priartintos prie šiuolaikinio vaiko poreikių. Vaikams patiko temos apie jūrų gyvūnus, kalbėdami jie rėmėsi patirtimi, įspūdžiais. Puiku, kad integruota vaizdinė medžiaga, sužadinanti vaikų smalsumą.

Daiva Brazdžionienė

Panevėžio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Džiaugiuosi, kad naujos serijos TAIP! lietuvių kalbos vadovėlio komplekto medžiaga pasižymi aiškumu ir sistemingumu, diferencijuotos ir individualizuotos užduotys padeda paprasčiau planuoti darbą pamokoje. Smagu, kad mokiniams labai patiko dirbti su nauja mokomąja medžiaga, baigiantis darbui jau domėdavosi, ką mokysis kitą dieną, o pasibaigus bandomajam projektui, norėjo ir toliau dirbti su šiuo vadovėliu.

Laima Žilinskienė

Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos mokytoja metodininkė

Teksto iliustracijos padėjo mokiniams labiau įsigilinti į tekstus ir juos sklandžiau atpasakoti. Labai patiko pateiktas teksto nagrinėjimas, kai klausimų ir atsakymų ploteliai buvo nuspalvinti ta pačia spalva. Iki šiol atsimenu, kaip mokiniai džiugiai ieškojo atsakymų. Nuostabu, kad jau pirmoje klasėje tekstų pabaigoje yra nuosekliai pateikti klausimai. Atsakydami ir naudodamiesi jais, mokiniai gali mokytis nuosekliai ir rišliai pasakoti, reikšti savo mintis.


Atsižvelgus į bandomojo projekto dalyvių atsiliepimus vadovėlio komplekto turinys prieš spausdinant buvo koreguojamas ir tobulinamas. Mokytojų ir mokinių poreikius atitinkančias mokymosi priemones galime parengti tik glaudžiai bendradarbiaudami su Jumis!

39 iš 43 pradinio ugdymo mokytojų tiki naudingumu

Aiškią komplekto struktūrą ir sistemą puikiai įvertino ne tik mokytojai, bet ir mokiniai bei jų tėvai

97 % mokytojų komplektą rekomenduotų naudoti kitiems

Serijos TAIP! vadovėlių komplektai rengiami šiems 1–4 klasių dalykams:

2016 1 klasei 2017 2 klasei 2017 1 klasei